Welkom op de rules van dit forum en de server. Indien je je niet houdt aan de rules kunnen we maatregelen nemen.

Rules (Server)*

 • wees vriendelijk in de chat niet schelden
 • niet griefen van elkaar (niets slopen van andere zonder toestemming)
 • niet spammen in de chat (niet hele tijd hetzelfde zeggen)
 • geen reclame maken voor andere servers
 • als je een rank heb kan je OOK geband worden
 • NIET hacken!
 • wees vriendelijk en gebruik geen haatdragend taalgebruik

Rules (Forum)*

 • post geen onnuttige dingen
 • niet spammen
 • geen haatdragend/grof taalgebruik uiten
 • onzinnige reacties te posten
 • wees vriendelijk tegen elkaar en heb respect voor wat een ander zegt

* als je je hier niet aan houdt dan kunnen er sancties volgen